Tình Yêu Không Nhạt Phai - Lưu Vĩnh Kha ( Audio Cover with Lyrics )

Luu Vinh Kha 2 years ago 4 minutes, 32 seconds
687 views

12 Likes   0 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

Tình Yêu Không Nhạt Phai - Lưu Vĩnh Kha
SÁNG TÁC -Thương Kim
Record & Mix Bao Loc Studio

Comments

Related Videos