فیلم آموزشی درس الکترونیک 2 دانشگاه شریف

javad abolfati 5 years ago 1 hours, 15 minutes, 26 seconds
3,739 views

26 Likes   1 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

-
آدرس سایت منابع آموزشی: http://www.esfand.org


در این پست از سایت اسفند مجموعه فیلم آموزشی درس الکترونیک 2 دانشگاه صنعتی شریف آورده شده است این کلاس توسط دکتر مهرداد شریف بختیار تدریس می شود دکتر مهرداد شریف بختیار از اساتید بنام دانشگاه صنعتی شریف است تا جایی که کاربران دانشنامه آزاد ویکیپدیا، لقب «استاد برجسته مدارهای آنالوگ در ایران» را به ایشان داده اند. در زمان نوشتن این پست 13 جلسه از این مجموعه آماده شده است .


دانلود مجموعه کامل آموزشی:

http://www.esfand.org/index.php/m2/139-cat137/cat139/1076-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-1-1

Comments