فیلم آموزشی دینامیک ماشین دانشگاه شریف

javad abolfati 5 years ago 1 hours, 9 minutes, 40 seconds
8,787 views

48 Likes   4 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

-
آدرس سایت منابع آموزشی: http://www.esfand.org


در این پست فیلم آموزشی اولین جلسه از درس دینامیک ماشین دانشگاه صنعتی شریف که توسط دکتر ظهور تدریس می شود آورده شده است. این درس در 21 جلسه تدریس شده است


دانلود مجموعه کامل آموزشی:

http://www.esfand.org/index.php/m2/134-cat131/cat134/1008-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-1

Comments