توضیحات دیگری از عبدالکریم سروش درباره هدف نداشتن کارهای خدا - خدا عقل و فکر ندارد

روشنفکری 1 year ago 15 minutes, 26 seconds
66,721 views

388 Likes   87 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

ابتدا حتما بر لینک زیر کلیک کنید : هدف خدا از آفرینش انسان و جهان چه بوده است؟
https://teubeu.com/video/WThiYINzgdQ
توضیحاتی دیگری از دکتر عبدالکریم سروش درباره هدف نداشتن کارهای خداوند و انسانوار نبودن او
لطفا در کانال یوتیوب روشنفکری عضو شوید و ویدئوهای آموزنده ما را ببینید - فهرستی از بعضی ویدئوهای منتخب در پایین آورده شده است
عبدالکریم سروش : طب اسلامی وجود ندارد- همراه ویدئوهای خنده دار!
https://teubeu.com/video/g7s7U1rL3AM
عبدالکریم سروش: جمهوری اسلامی چاخان بزرگ تاریخ
https://teubeu.com/video/QgXxFI5BzEc
امام علی مردی ستم کشیده، تلخکام و ناکام - عبدالکریم سروش
https://teubeu.com/video/UNe56XhN540
عبدالکریم سروش : بهترین روش سلوک معنوی انسان چبست؟
https://teubeu.com/video/cI05zObGFys
چه اموری ما را یاد خدا می اندازد؟ آینت الله واقعی کیست؟
https://teubeu.com/video/PDDayqLemNc
عبدالکریم سروش : آزادی مردم به چه درد حکومت های استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخورد؟
https://teubeu.com/video/4vmAP4YXYgM
عبدالکریم سروش: ماجرای دخالت های امام زمان در انتخابات ایران
https://teubeu.com/video/Faw16X3GGVw
عبدالکریم سروش: چگونه بهشتی شویم؟
https://teubeu.com/video/3due6i7xr7A
مصطفی ملکیان : داستان آموزنده تحول فکری هشت متفکر بزرگ تاریخ
https://teubeu.com/video/YCVkjZ0iLYg
عبدالکریم سروش: داستان آخوند بی خدا و تنهایی انسان در عالم
https://teubeu.com/video/BnVAeIXLJBU
عبدالکریم سروش: آیا ولی فقیه ایران (خامنه ای) رهبر مسلمانان جهان است؟
https://teubeu.com/video/sE3sJFuEqUM
به مناسبت کریسمس: عاقبت عیسی مسیح چه شد؟ قرآن درست میگوید یا انجیل ؟
https://teubeu.com/video/JF39Fa11Lus
عبدالکریم سروش: آخوندها زندگی در جهان معاصر را نمیدانند!
https://teubeu.com/video/1OmYfIMfBsg
ماجرای حمله مسعود ده نمکی و انصار حزب ا... به عبدالکریم سروش به قصد کشت !
https://teubeu.com/video/UXfgsmM937Q
مصطفی ملکیان: خودشیفتگی، تعصب، جزم و جمود و آرزو اندیشی از آفات دینداری است
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=O6H9SEw0FoA
مصطفی ملکیان: عزاداری برای امام حسین موجب پاکی گناهان و رستگاری نمیشود
https://teubeu.com/video/a8BQ_MIho1k
مصطفی ملکیان: امروزه داستان کربلا دچار انحرافات و جعل فراوان است
https://teubeu.com/video/ZByXifNlrXs
بزرگترین بدبختی و مشکل روانی اکثریت مردم ایران چیست؟
https://teubeu.com/video/u1EI9qh_SCo
عبدالکریم سروش: آیا با خودکشی انسان راحت میشود؟ چرا به معاد باور داشته باشیم؟
https://teubeu.com/video/ufg9SDM9CVE
عبدالکریم سروش: میگویند اول خدا و جبرئیل برای امام حسین روضه خواندند!
https://teubeu.com/video/upeac0CLLNY
محسن کدیور: آیا خواندن آیات قرآن و شرکت در عزاداری ها ثواب دارد؟
https://teubeu.com/video/aPdpDzXXDb8
سخنان عبدالکریم سروش درباره جهل و نادانی فقیهان از علوم جدید
https://teubeu.com/video/3BsiGTAWQzI
عبدالکریم سروش: در اسلام نیازی به روحانیت نداریم !
https://teubeu.com/video/h3YymF2YzkY
عبدالکریم سروش: شیعه رودخانه خروشان غلو و خرافات !
https://teubeu.com/video/NHlun9uIeU4
عبدالکریم سروش: نقد مشروعیت الهی ولایت فقیه و سخنان خنده دار رئیس مجلس خبرگان
https://teubeu.com/video/IA6DPN4p7PE
عبدالعلی بازرگان: مشرکان مکه خدا پرست بودند ! - آیا توسل و شفاعت شرک است؟
https://teubeu.com/video/koG1a76pQ6Y
ماجرای نجات جان عبدالکریم سروش توسط دو زن در مقابل انصار حزب ا...
https://teubeu.com/video/UXfgsmM937Q
عبدالکریم سروش، سنگسار، مخالفت قرآن با فربهی فقه، تناقضات کتب حدیث وتفاوت فقه و قرآن
https://teubeu.com/video/1XVnxp_KlxU
عبدالکریم سروش: آیات جهاد، خشونت ها و جنگ های پیامبر برای چه بود؟
https://teubeu.com/video/fZWLZCgx__U
عبدالکریم سروش: شرط مشروعیت حکومت در چیست؟
https://teubeu.com/video/YE66ewwT5dM
مصطفی ملکیان: جمهوری اسلامی جانشین حکومت علی است یا معاویه؟
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=JpiZ8O8e1P0
عبدالکریم سروش: چیزی به نام اسلام ناب محمدی وجود ندارد
https://teubeu.com/video/a2cv9JMvNh4
عبدالکریم سروش: احکام شرعی قرآن ابدی و ثابت نیست
https://teubeu.com/video/3YwG0qmXtDI
عبدالکریم سروش: آیات جهاد، خشونت ها و جنگ های پیامبر برای چه بود؟
https://teubeu.com/video/fZWLZCgx__U
مصطفی ملکیان : 1800 غلط فاحش ترجمه قرآن مکارم شیرازی
https://teubeu.com/video/bTG_b6pcE10
محسن کدیور: ماجرای سخن گفتن یک الاغ با پیامبر اسلام
https://teubeu.com/video/MjPVSJWcqic
عبدالکریم سروش: امروزه شیعه دارای شناسنامه و هویت جعلی است ! کلیک کنید
https://teubeu.com/video/NoCLQf1ElT0
عبدالکریم سروش: شیعه رودخانه خروشان غلو و خرافات ! کلیک کنید
https://teubeu.com/video/NHlun9uIeU4
عبدالعلی بازرگان: مشرکان مکه خدا پرست بودند ! - آیا توسل و شفاعت شرک است؟ کلیک کنید
https://teubeu.com/video/koG1a76pQ6Y
ماجرای نجات جان عبدالکریم سروش توسط دو زن در مقابل انصار حزب ا... حتما کلیک کنید و ببینید
https://teubeu.com/video/KGvDvtt-jxE
عبدالکریم سروش: احکام قرآن ابدی و ثابت نیست. کلیک کنید
https://teubeu.com/video/3YwG0qmXtDI
عواقب وحشتناک گوشتخواری و دلایل و فواید گیاه‌خواری انسان
https://teubeu.com/video/EgDPdsHkopM

Comments