بزرگترين حفره دنيا درروسيه

Milad Gharib 10 years ago 2 minutes, 45 seconds
52,253 views

166 Likes   14 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

بزرگترين حفره دنيا درروسيه
این حفره بزرگ در واقع یک معدن الماس در سیبری شرقی در نزدیکی شهر میرنا در روسیه است. عمق این حفره 525 متر و قطر آن 1.25 کیلومتر است.

Comments

Related Videos