عبدالکریم سروش: گردن زدن یهودیان بنی قریظه و اعتبار حدیث و روایات

روشنفکری 4 years ago 14 minutes, 14 seconds
110,698 views

422 Likes   159 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

لطفا در کانال روشنفکری عضو شوید
سخنان دکتر عبدالکریم سروش درباره جنگ مسلمانان با یهودیان بنی قریظه و میزان اعتبار و باور به حدیث ها روایات اسلامی
سخنرانی اول مربوط به جلسه بررسی کارنامه روشنفکران دیندار در دانشگاه لس آنجلس و فایل صوتی مربوط به سخنرانی در دانشکاه واترلو کانادا میباشد
منبعی دیگر برای مطالعه
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%88_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B8%D9%87#.D9.85.D8.A7.D8.B3.D8.A7.D8.AF.D8.A7_.D9.88_.D8.A8.D9.86.DB.8C_.D9.82.D8.B1.DB.8C.D8.B8.D9.87
.....
نجات جان دکتر سروش توسط دو زن در مقابل انصار حزب ا.. و دوستان ده نمکی
https://teubeu.com/video/UXfgsmM937Q

عبدالکریم سروش: چاخان گفتند! جمهوری اسلامی حکومت دینی نیست
https://teubeu.com/video/vpPouW1p89s

مصطفی ملکیان: عزاداری برای امام حسین موجب پاکی گناهان و رستگاری نمیشود
https://teubeu.com/video/a8BQ_MIho1k

عبدالکریم سروش: چرا نماز میخوانم؟
https://teubeu.com/video/cCwEeHbjniA

عبدالکریم سروش، سنگسار، مخالفت قرآن با فربهی فقه، تناقضات کتب حدیث وتفاوت فقه و قرآن
https://teubeu.com/video/1XVnxp_KlxU

سخنان عبدالکریم سروش درباره شفاعت، خرافات و اشتباهات رایج در فهم خدا
https://teubeu.com/video/_u6_PJO_6YU

عبدالکریم سروش: آیا امر به معروف و نهی از منکر، فضولی کردن است؟
https://teubeu.com/video/vFMwixxF9Sw

مصطفی ملکیان : 1800 غلط فاحش ترجمه قرآن مکارم شیرازی
https://teubeu.com/video/bTG_b6pcE10

محسن کدیور: شرط مسلمانی چیست؟ - اسلام برای اخلاق آمد نه احکام فقهی
https://teubeu.com/video/i9Om-1v3600

عبدالکریم سروش : خرافات، تحریفات و سوء استفاده های سیاسی از مفهوم امام زمان
https://teubeu.com/video/KGvDvtt-jxE

عبدالکریم سروش: احکام قرآن ابدی و ثابت نیست
https://teubeu.com/video/3YwG0qmXtDI

عبدالکریم سروش: چیزی به نام اسلام ناب محمدی وجود ندارد
https://teubeu.com/video/a2cv9JMvNh4

عبدالکریم سروش: ماجرای جعل و اختراع یک حدیث در ایران
https://teubeu.com/video/RKlSbGPlJmA

مصطفی ملکیان: خدا چیست؟ متشخص است یا غیر متشخص؟ خالق است یا متجلی؟
https://teubeu.com/video/-XO1bpn0grk

عبدالکریم سروش:گردن زدن یهودیان بنی قریظه و اعتبار حدیث و روایات
https://teubeu.com/video/9B9qLdbMdQw

سخنان عبدالکریم سروش درباره فقه و فساد بیوت مراجع تقلید
https://teubeu.com/video/69u7Bk31l9o

عبدالکریم سروش،حدیث کساء،جمکران،خرافات و روشنفکری
https://teubeu.com/video/rDjq-KTAoBQ

Comments