იესო ქრისტეს მესამედ უწყება სიკვდილისა და მკვდრეთით აღდგომაზე - საკვირაო სახარების განმარტება

TV ertsulovneba 3 years ago 8 minutes, 42 seconds
1,974 views

22 Likes   0 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

ieso qristes mesamed uwkeba sikvdilsa da mkvdretit agdgomaze - sakvirao saxarebis ganmarteba

Comments

Related Videos