گفتگوی مرحوم آوانسیان و دکتر کار با رادیو

persianvegan 9 years ago 6 minutes, 28 seconds
11,518 views

122 Likes   3 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

آرشاویر در آوانسیان را میتوان به عنوان یکی از اولین خام خوارن ایرانی دانست.او با پختن و تغییر شکل هر نوع غذا مخالف بود و غذای پخته را غذای مرده مینامید.وی اعتقاد داشت علم پزشکی در خواص مواد غذایی و درمان بیماریها دچار اشتباهات بزرگی شده است. همچنین اعتقاد داشت طبیعت برای تمامی موجودات از جمله انسانها غذا را آماده قرار داده است و انسان با پختن غذاها باعث بیماریهای زیادی برای خود می شود.آوانسیان در سال 1361 در سن 80 سالگی درگذشت.

Comments

Related Videos