گفتار استاد دکتر علی نیری: انسان مدرن و خرافات مدرن!

بهرام تهرانی 3 years ago 28 minutes, 59 seconds
2,394 views

36 Likes   2 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

تلویزیون ایران فردا - نگاه چهارشنبه ۷ بهمن1394
Iranefardatvnetwork
www.IraneFardaLive.com
گفتگوی علیرضا میبدی با استاد دکتر علی نیری درباره انسان مدرن و خرافات مدرن!

Comments

Related Videos