کلاس درس علمی-آموزشی استاد دکتر علی نیری:برداشت های متفاوت از فیزیک کوانتمی!

بهرام تهرانی 1 year ago 52 minutes, 8 seconds
3,509 views

39 Likes   0 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

کلاس درس علمی-آموزشی استاد دکتر علی نیری با همراهی دکتر حسام نوذری: گفتار استاد دکتر علی نیری.
فیزیک کوانتمی از علم تا شبه علم.
بخش سوم:
درباره برداشت های متفاوت از فیزیک کوانتم
برگرفته از:
Dr.Nayeri.Mehbang‎‏
06.05.2017

Comments

Related Videos