پروتکل درمانی دکتر نوبرانی برای پيشگيری از عوارض عروقی ديابت مليتوس

Dr Noubarani 4 years ago 7 minutes, 46 seconds
1,084 views

12 Likes   1 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

همه به خوبی ميدانيم ،قرنهاست که بيماری ديابت مليتوس و عوارض قلبی عروقی آن به کابوسی بزرگ برأی بشر تبديل شده است . در حال حاظر نزديک به 350 ميليون ديابتی در جهان وجود دارد . ديابت ،چشم نزديک به نيمی از مبتلايان خود را وارد فاز خطرناک NPDR و نزديک به نيمی از اين گروه NPDR را نيز وارد فاز بسيار خطرناک PDR ميکند . ديابت ميتواند از سرطان بسيار خطرناکتر شود ،چرا که سرطان معمولا به چند نقطه متاستاز ميدهد ،اما ديابت به همه بدن و هر جايی که رگ وجود دارد دست اندازی ميکند . تا کنون درمان نه چندان کارامد عوارض عروقی ديابت سالانه صدها ميليارد دلار برأی مردم جهان هزينه در بر داشته است .

پس از اين مقدمه ،بپردازيم به نقشه راه چگونگی پيشگيری از عوارض قلبی عروقی ديابت که جای خالی آن همواره بخوبی احساس ميشده است . در اين ويديو روی سخن من با همه مبتلايان و نزديکانشان ميباشد . برأی پيشگيری از عوارض قلبی عروقی ديابت ،ته چشم بهترين محک پزشکان برأی رصد کردن عوارض ميباشد ،چرا که عروق را تنها در چشم ميتوان بسيار دقيق با روش غير تهاجمی ،مستقيما مورد بررسی قرار داد . در يک بيمار ديابتی پيشگيری ،از معاينه دقيق شبکيه آغاز ميگردد که بايد هر شش ماه تکرار شود . شبکيه چشم سالم يک نشانه عاليست برأی برداشتن گامهای محکم بعدی .

برأی پيشگيری ،قند خون ناشتا FBS نبايد از 180 ميليگرم در دسی ليتر تجاوز کند ، LDL بايد کمتر از 100 ميليگرم در دسی ليتر ،تريگليسريد بايد کمتر از 200 ميليگرم در دسی ليتر HDL بايد بالاتر از 50 ميليگرم در دسی ليتر کنترول شود و در ضمن فشار خون هم بايد در محدوده طبيعی باشد . با توجه به آزمايشهای چربيهای خون ،Non HDL Cholestrol=LDL+1/5 Triglycerides ,بايد کمتر از 130 باشد . مثلا اگر تريگليسريد 150 باشد و LDL هم 100 باشد ،Non HDL Cholestrol =100 + 150/5 =130 ميشود . Hb a1c هم بايد در محدوده 6.5 تا 8% کنترول شود .

داروهای جادويی پيشگيری از عوارض قلبی عروقی ديابت تشکيل ميشوند از يک رقيق کننده خون يعنی اسپيرين 80 يا 81 ميليگرم و يک آنتی اکسيدان ويژه يعنی Vit E 100 و اگر در دسترس نبود 200 ميليگرم . Vit E 400 به دلايلی که هنوز برأی من دقيقا روشن نشده برأی پيشگيری به هيچ وجه مناسب نميباشد . باز هم تاکيد ميکنم که پروتوکول درمان جادويی پيشگيری از ديابت ،مصرف دايم روزی يک دانه اسپيرين 80 يا 81 و يک دانه ویتامین ای 100 و اگر يافت نشد 200 در يکی از وعده های غذايی با رعايت دقيق ساير نکاتی که در اين ويديو آمده است ،ميباشد .

با اجرای اين نقشه راه شما ميتوانيد از همه عوارض قلبی عروقی ديابت رهايی يابيد و همه ارگانهای حياتی بدن خود را مانند چشم ،مغز ،قلب ،کليه ،دست و پا و... را به سادگی نجات دهيد . اگر به هر دليلی قادر به اجرای اين پروتوکول درمانی نبوديد ميتوانيد با مراجعه به سايت من و گذاشتن شرح حال خود پاسخ درست را دريافت کنيد .

نکته ديگر آنستکه پيش از هر عمل جراحی يا حتی غير جراحی بايد حتما پزشک را از مصرف اسپيرين و Vit E آگاه نماييد . نکته پايانی که بايد اضافه کنم اينستکه اين روش در باره عوارض عصبی ديابت يا نوروپاتی ديابتی کاربرد چندانی ندارد ،اما به شما قول ميدهم به محض کشف راه پيشگيری از عوارض عصبی ديابت ،آنرا نيز بيواسطه به آگاهی شما برسانم .

http://mahmoudnoubarani.com/dp.html

Comments

Related Videos