ماجرایی حذف فیزیکی فرمانده پیشین ارتش سایبری سپاه (محمد حسین تاجیک) را بهتر بشناسیم

Babak Delnavaz 2 years ago 52 minutes, 0 seconds
19,345 views

69 Likes   11 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

برگرفته شده از صدای امریکا . برنامه صفحه آخر .

Comments

Related Videos