سخنرانی محترم امرالله صالح رئیس و بنیانگذار روند سبز افغانستان - رسا

Afghanistan Green Trend 11 months ago 17 minutes, 49 seconds
43,216 views

312 Likes   69 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

سخنرانی محترم امرالله صالح رئیس و بنیانگذار روند سبز افغانستان - رسا در محفل گرامیداشت از درگذشت فرمانده عبدالمومن شابه شخصیت جهادی کشور.

Comments

Related Videos