سخنرانی رئیس جمهور غنی در رابطه به اوضاع جاری کشور و اقدامات دولت در خصوص تامین امنیت

ARG1880 9 months ago 11 minutes, 18 seconds
16,277 views

263 Likes   37 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

Description empty

Comments

Related Videos