سخنرانی رئیس جمهور غنی در رابطه به اوضاع جاری کشور و اقدامات دولت در خصوص تامین امنیت

ARG1880 7 months ago 11 minutes, 18 seconds
14,042 views

250 Likes   36 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

Description empty

Comments

Related Videos