سخنرانی دکتر صالحی (دکترای تغذیه) درباره درمان بیماری ها به وسیله خام گیاهخواری

persianvegan 4 years ago 16 minutes, 14 seconds
11,878 views

104 Likes   7 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

دکتر صالحی (دکترای تغذیه) از چگونگی درمان 170 بیمار دچار به کبد چرب و خام گیاهخواری و گیاهخواری میگوید.
همایش گیاهخواری دانشگاه شیراز در تاریخ 93/3/12

Comments

Related Videos