سخنرانی دکتر صالحی (دکترای تغذیه) درباره درمان بیماری ها به وسیله خام گیاهخواری

persianvegan 4 years ago 16 minutes, 14 seconds
13,316 views

119 Likes   10 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

دکتر صالحی (دکترای تغذیه) از چگونگی درمان 170 بیمار دچار به کبد چرب و خام گیاهخواری و گیاهخواری میگوید.
همایش گیاهخواری دانشگاه شیراز در تاریخ 93/3/12

Comments

Related Videos