زندگی دشوار یک مودل زن در افغانستان

Azadi Radio 7 months ago 3 minutes, 29 seconds
80,951 views

756 Likes   57 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

در جامعهء سنتی افغانستان پیشهء مودلنگ مخصوصآ برای زنان پر از درد سر است. مخالفت گروه های مذهبی و و حتی تهدید های روزمره مودل های افغان را آرام نمیگذارند. مهال واک یکی از دختران مودل در افغانستان در این گزارش تصویری از کار و دشواریهای روزمرهء خود میگوید.
ویدیو و تدوین: نصرت پارسا
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/28978649.html

Comments

Related Videos