زندگی دشوار یک مودل زن در افغانستان

Azadi Radio 10 months ago 3 minutes, 29 seconds
85,256 views

782 Likes   59 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

در جامعهء سنتی افغانستان پیشهء مودلنگ مخصوصآ برای زنان پر از درد سر است. مخالفت گروه های مذهبی و و حتی تهدید های روزمره مودل های افغان را آرام نمیگذارند. مهال واک یکی از دختران مودل در افغانستان در این گزارش تصویری از کار و دشواریهای روزمرهء خود میگوید.
ویدیو و تدوین: نصرت پارسا
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/28978649.html

Comments

Related Videos