رقص و شادی در بیمارستان | پیگیر حس باشید

حس 3 years ago 1 minutes, 56 seconds
906 views

12 Likes   0 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

ببینید فرشته ها کم نیستند … یه تعدادی هنرمند جمع شدند و به همراه دکترهای یک بیمارستان، مراسمی شاد رو برای بچه های سرطانی اجرا کردند

Comments

Related Videos