ذرات بنیادی و بوزون هیگز ( ذره خدا !) و نظریه های کیهان شناسی

mozaffar shariaty 2 years ago 42 minutes, 32 seconds
28,410 views

243 Likes   19 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

ضمیمه شماره یک مجموعه نجوم به زبان ساده
لطفا نوشته ی زیر را در باره ی این ویدئو و نیز سایر ویدئو های نجومی بخوانید :
http://www.mozaffarshariaty.com/my-note/porsesh-va-pasokh-1.htm

Comments

Related Videos