دومین نامه احمدی نژاد به خامنه ای !!

Tehran Asl 6 months ago 4 minutes, 17 seconds
22,816 views

22 Likes   32 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

سایت دولت بهار، روز دوشنبه خبر داد که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران درباره آنچه که حل مشکلات کشور خوانده به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته. گفتگو با محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی

Comments

Related Videos