جاودانه های حمیرا - تجویدی....تا باتو بودم -- پشیمانم .. .Homeyra

Baba Pejman 3 years ago 14 minutes, 40 seconds
93,643 views

389 Likes   48 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

دو اثر زیبا و شنیدنی از ساخته های استاد علی تجویدی با صدای جادویی بانو حمیرا ..
* دیگر چه خواهی... دستگاه شور
شعر : استاد رهی معیری..
متن ترانه ::
وفا با تو ای مه روا نبود
که سنگین دلان را وفا نبود
تا با تو بودم، شادم نکردی
رفتم ز کویت، یادم نکردی

چه شود اگر نگاهی،
فکنی به خاک راهی
کشتی من دلداده را،
بر خاک و خون افتاده را
دیگر چه خواهی

تو که یار دیگرانی،
غم و درد من چه دانی
بردی دل حسرت‌کشم،
افکنده‌ای در آتشم،
دیگر چه خواهی

به غیر از محبت گناهی ندارم
به جز اشک لرزان گواهی ندارم
یا با اسیران وفا نداری،
یا چشم لطفی به ما نداری
کشتی من دلداده را،
بر خاک و خون افتاده را،
دیگر چه خواهی

بی رخت، به شام غم
ندیده ام جلوه صبح شادی
حاصلی ازین چمن
نچیده‌ام جز گل نامرادی
ای غافل از افسرده‌جانان
نامهربان با مهربانان

تا با تو بودم، شادم نکردی
رفتم ز کویت یادم نکردی
کشتی من دلداده را،
بر خاک و خون افتاده را،
دیگر چه خواهی
*******************
پشیمانم.
آهنگ در دستگاه همایون..
شعر : استاد بیژن ترفی..
متن ترانه ::
اگر با دل مهربان تو من بی وفا شده ام پشیمانم
اگر به غیر تو در جهان به کسی آشنا شده ام پشیمانم

امیدم تویی /نا امیدم مکن جز تو یاری ندارم

سحر شد بگو / با کدام آرزو سر به بالین گذارم

به عشقت قسم / بر دو چشمت قسم /جز تو گر با کسی هم نوا شده ام پشیمانم

چرا پشت پا بر جهان نزنم؟/ به دست خود آتش به جان نزنم؟

بگو با همه بی پناهی خود / چرا شعله بر آشیان نزنم؟

به عهدی که با چشم مست تو بستم /دیوانگی کردم و آن شکستم

خدا داند / خدا داند / جز تو گر با کسی همنوا شده ام پشیمانم

میمیرم از این پریشانی /دردا که هرگز نمیدانی

بامن چه کرد این پشیمانی

با خدای خود گفت و گو دارم / عشق گذشته را آرزو دارم

خدا داند / خدا داند / امید دل نا امیدم تویی جز تو یاری ندارم

سحر شد بگو / با کدام آرزو سر به بالین گذارم

به عشقت قسم / بر دو چشمت قسم /جز تو گر با کسی آشنا شده ام پشیمانم

Comments

Related Videos