تابع - ریاضی سال دوم دبیرستان به همراه مثال

mohammad rezaei 4 years ago 19 minutes, 56 seconds
9,004 views

53 Likes   6 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

مفاهیمی چون رابطه، تابع، انواع نمایش تابع (نمودار ون، جدول و شکل و زوج مرتب) و تشخیص تابع بودن از روی آنها همراه با مثالهایی آورده شده است. همه فیلم های آموزشی تهیه شده تاکنون در سایت من به آدرس" http://rezaeihendeseh.jimdo.com قرار داده شده است. برای ارائه نظرات، و یا ارسال سوالات می توانید از طریق ایمیل اقدام کنید: rezaeimohammad@live.com

Comments

Related Videos