بیابان عشق، اجرای خصوصی اساتید شجریان و بدیعی، ۱۳۶۵ خورشیدی

Red Wine 3 years ago 30 minutes, 7 seconds
5,636 views

67 Likes   5 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

در سبک شوشتری. شعر از حافظ

شوشتری ازگوشه های دستگاه همایون می باشد که به آن مایه آوازشوشتری هم گفته می شود البته برخی ازموسیقدانان مایه بودن این گوشه راقبول ندارند و معتقدند شوشتری گوشه ای ازدستگاه همایون است.

اگر روم ز پی اش فتنه‌ها برانگیزد
ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد
و گر به رهگذری یک دم از وفاداری
چو گرد در پی اش افتم چو باد بگریزد
و گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس
ز حقه دهنش چون شکر فروریزد
من آن فریب که در نرگس تو می‌بینم
بس آب روی که با خاک ره برآمیزد
فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست
کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد
تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز
هزار بازی از این طرفه‌تر برانگیزد
بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ
که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد

Comments

Related Videos