امروز آیا زندگی اخلاقی ممکن است؟|94/6/21|استاد حسن رحیم پور ازغدی

RAHIM POUR 3 years ago 1 hours, 0 minutes, 45 seconds
1,428 views

18 Likes   3 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

امروز آیا زندگی اخلاقی ممکن است؟
("اخلاق"، "آزادی"،"خانواده" و "ایمان به خدا")

نشست 1
جوان مسلمان اروپایی و اخلاق مدرن
سارایوو بوسنی 2010 میلادی

2015/09/12

Comments

Related Videos