اعضای مجلس نمایندگان ، به رسمیت شناختن خط دیورند را به معنی ضعف افغانستان دربرابر پاکستان میخوانند

Noorin Tv شبکه جهانی رادیو و تلوزیون نورین 2 years ago 3 minutes, 23 seconds
29,475 views

119 Likes   18 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

Description empty

Comments

Related Videos