استاد شجریان- آواز بیات ترک، آلبوم دل مجنون

mehranshargh 7 years ago 13 minutes, 53 seconds
24,543 views

153 Likes   12 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

﴿ای پیک پی‌خجسته که داری نشان دوست | با ما مگو بجز سخن دل نشان دوست
حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود | یا از دهان آن‌که شنید از دهان دوست
ای یار آشنا، علم کاروان کجاست؟ | تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست
گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار | ما سر فدایِ پایِ رسالت رسانِ دوست
دردا و حسرتا! که عنانم ز دست رفت | دستم نمی‌رسد که بگیرم عنان دوست
رنجور عشق دوست چنانم که هر‌که دید | رحمت کند، مگر دل نامهربان دوست
گر دوست بنده را بِکُشَد یا بپرورد | تسلیم از‌آن بنده و فرمان از‌آن دوست
گر آستین دوست بیفتد به دست من | چندان که زنده‌ام سر من و آستان دوست
بی‌حسرت از جهان نرود هیچ کس به‌در | الا شهید عشق، به تیر از کمان دوست
بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد | وآن کیست در جهان که بگیرد مکان دوست؟﴾

Comments

Related Videos