آزمایش جدید اسرائیل برای مقابله با موشک‌های دور برد احتمالی ایران

VOA Farsi 6 months ago 3 minutes, 40 seconds
53,182 views

186 Likes   82 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

به گزارش مایکل لیپین، خبرنگار صدای آمریکا، اسرائیل در حال بحث بر سر این موضوع است که برای دفاع از خود در برابر موشک‌های ایران تا کجا باید پیش برود
منبع پخش - https://ir.voanews.com/a/israel-missile-defense-against-iran/4265892.html

Comments

Related Videos