آخوندی که در مناظره با استاد کیانی دست آخوندها و مراجع کرایه ای ایران را رو کرد

kalemeh live clip 1 year ago 9 minutes, 8 seconds
6,538 views

82 Likes   6 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

Description empty

Comments

Related Videos