آخوندی که در مناظره با استاد کیانی دست آخوندها و مراجع کرایه ای ایران را رو کرد

kalemeh live clip 10 months ago 9 minutes, 8 seconds
4,253 views

52 Likes   5 Dislikes

Supported youtube embed functions and settings.

Description empty

Comments

Related Videos